Home / Top Việt Nam / Monster NTN Channel / NTN – Giải Mã Ngôi Nhà Ma Ám Giữa Đồng Lúc Nửa Đêm – The mystery haunted house – TopStreamersVN

NTN – Giải Mã Ngôi Nhà Ma Ám Giữa Đồng Lúc Nửa Đêm – The mystery haunted house – TopStreamersVN

NTN – Giải Mã Ngôi Nhà Ma Ám Giữa Đồng Lúc Nửa Đêm – The mystery haunted house – TopStreamersVN
Rate this postLink Video: https://www.youtube.com/watch?v=rNrEEJN4gN4
Monster NTN Channel: https://www.youtube.com/channel/UCL2CpMvtXRIrrjaNYdl9TVw

Monster NTN Channel

Post By: Monster NTN

21 comments

 1. Máy thang khi du….vay cũng di xem mạng

 2. Vụ án về ngôi nhà này là vụ gì thế mn , sao tui search gg hoài mà ko thấy ?

 3. Rõ ràng chứng minh trên dời ko có ma mà

 4. Nếu xem video chậm nhat se thay ro Ma luon

 5. Lúc 7:56 có tiếng phụ nữ nói ai đấy

 6. 7:54 một giọng con trai nào đó ns cô cê hay ô kê 7:56 1 giọng phụ nữ ns ai đấy

 7. Hai cau nay di san ma ko dc chê tanh hôi.

 8. Ai so ma giống mik cho xin 1like

 9. ghê v: lúc đoạn gần cuối 9:50 cho đến 10p có bóng trắng mờ mờ

 10. lại lần nữa đi e nam.😂

 11. lại lần nữa đi e nam.😂

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *